wordpress tema adresinden indirlmiştir.

Java Dersleri: Değişkenler, Operatörler ve Koşullu İfadeler

By Admin, 18 Mayıs 2016

Aldığım yoğun talep üzerine Java ve OOP üzerine bir kaynak hazırlama kararı aldım. Bu dersler sonunda temelden başlanacak ve sonra Java ile görsel programlama üzerinde durulacaktır. Sonrasında ise MySQL veritabanı kullanılarak bir bitirme uygulaması geliştirilecektir.

Değişkenler

Değişkenler verileri hafızada yer kablayacak şekilde tutmamızı sağlayan bileşenlerdir.En çok kullanılan değişken tipleri sırasıyla String, int, Double ve Booleandir.

Aşağıda kodları paylaşılan örnekte bir kullanıcının adı String ,yaşı int, ehliyet durumu boolean ve maaşı double veri tipiyle tutulmaktadır. Ve bu verileri System.out.println() metodu ile konsola yazdırmaktadır.

Double: Ondalıklı sayı tutan değişkenlerdir.
Int: Tam sayı değişkenleridir.
String: Karakter dizileri tutan değişkenlerdir. Çift tırnak içinde yazılır. Örneğin “Deli Mühendis”
Boolean: Mantıksal değişkenlerdir. Bir şeyin olma yada olmama durumunu ele almak için kullanılır.

İşlenen konuyla ilgili bir örneğin yapıldığı projenin kodları aşağıdadır.

Bu örnekleri siz de çoğaltabilirsiniz. İlgili konuya ait projenin dosyası.

Kod resmi.

Operatörler

Operatörler, değişkenler arası karşılaştırma ve atama yapmayı sağlayan yapılardır. En çok kullanılan birkaç operatör aşağıdaki gibidir.

== Operatörü: sağındaki ve solundaki değerlerin eşit olup olmadığını ölçer. Eşitse true, değilse false değer döndürür.

!= Operatörü: == Operatörünün tam tersi görevi yapar. Eğer iki değer eşit değilse true, eşitse false değeri döndürür.

=(Atama) Operatörü: == Operatörü ile karıştırılmaması gerekir. Bu operatörün amacı solundaki değeri sağındaki değişkene atamaktır.

++ Operatörü: Artırma operatörü olarak bilinir ve kullanılan değişkenin değerini 1 arttırır. Örneğin yas değişkeni için kullanımı şöyledir. yas++;

— Operatörü: Azaltma operatörü olarak bilinir ve kullanılan değişkenin değerini 1 azaltır. Örneğin yas değişkeni için kullanımı şöyledir. yas–;

Kıyaslama Operatörleri: >, <, >=, <= bu operatörlerin çeşitleridir. Bu konuya hepimiz matematikten de aşinayız eğer kıyaslama doğruysa true yanlışsa false değer döner.

% Operatörü: Mod alma operatörüdür.

Örneğin 

int x=3; int y=5;   (x<=y) true değer döndürür. Çünkü x’in y’den küçük eşitlik durumu vardır.

Koşul ifadeleri

Koşul ifadeleri bir durumun olması(true değer döndürmesi) durumunda yapılması istenen aksiyonları tanımlamamıza olanak sağlar.

int x=3;

if(x==3)
{
     System.out.println(“X, 3’e eşit”);
}

bu yapıda dışında iki farklı yapı daha vardır. Bunlar else if ve else’dir. Else if’de bu durum değil de şu durumsa gibi tanımlanmış diğer bir durumun olması halinde çalışacak kodu tanımlamamıza olanak verirken, Else beklenen durum olması dışındaki bütün durumlar halinde tanımlanacak kodu belirler.

Örneğin

Boolean EvliMi=false;

if(EvliMi==true)
{

System.out.println(“Evli”);

}

else

{

System.out.println(“Bekar”);

}

int yas=24;

if(yas % 3 == 2)

{

System.out.println(“Modu 2’dir”);

}

else if(yes % 3 ==0)

{

System.out.println(“Mod, 0’dır”);

}

else

{

System.out.println(“Mod başka bir sayıdır.”);

}

Switch Case Yapısı

 int yas=1;
            switch(yas){
            case 1:
                  //Yapılacak
                  break;
            case 2:
                  //Yapılacak

break;

            default:
                  //Yapılacak

}

Bu yapıda parantez içerisinde olan değer case ifadesi ile kontrol edilir. Default bölümü ise hiç bir şıktaki değer bizim değişkenimize eşit değilse yapılacak olanlardır.

Sonraki derslerde görüşmek üzere.

 

What do you think?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir